Sağlık Kuruluşları ve Hastane Güvenliği

Hastane özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur. Güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler;

1.   Hasta kişi
2.   Hastasını hastaneye getiren hasta yakını
3.   Yatılı hastasını ziyarete gelen ziyaretçi
4.   Doktorlar ve tüm hastane personeli şeklinde sıralanabilir.

Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik hizmetlerinin önemini artırır.

Ayrıca hastaneler verdikleri hizmet açısından da çok farklı konuma sahiptirler. Hastanelerde;

1.   Doğum hizmeti
2.   Ölüm hizmeti
3.   Teşhis, tanı ve tedavi hizmetleri
4.   Otel hizmeti (yatan hastalar için)
5.   Yemek Hizmeti (yatan hastalar için)
6.   Güvenlik Hizmeti
7.   Temizlik hizmeti

Verilmekte olup normal şartlarda birbirinden çok farklı sektörlerde yer alan bu hizmetlerin hastanelerde bir arada ve uyum içinde verilmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin aksamadan ve memnuniyet verici bir şekilde verilmesini sağlamak için muhtemel risklerin ve tehditlerin önceden alınan tedbirlerle minimale indirilmesi/bertaraf edilmesi, kontrol ve yönlendirme ile aksamadan yürütülmesi gerekmektedir.

BMK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ olarak; Sağlık sektörü çalışanları ile Hasta ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınıp, hasta yakınlarının psikolojisi düşünülüp, gerekli tedbirleri alarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca tesisin verdiği hizmetlerin birinin ya da birkaçının dışarıdan satın alınması durumunda tesise verilen hizmetin şekil ve zaman kontrolü ile hizmet veren personelin giriş-çıkış kontrolleri de firmamız tarafından yapılmaktadır.

BMK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ tesisin giriş-çıkış noktalarını kontrol, personelin ve çalışanların, hasta ve yakınlarının huzurunu korumak için hastane içinde huzursuzluk, karışıklık ve/veya kaos yaratacak, hasta ve yakınlarına müdahale etmek, dikkat çeken ve şüpheli davranışlar sergileyen kişileri takip etmek, muhtemel saldırı ve/veya sabotaja karşı tedbirler almak, bomba ve benzeri tehditlere karşı tedbirler almak, toplu eylem, isyan, hasta yakınlarının ve/veya husumetli kişilerin tesis baskını ve yaralı sanıkların acil müdahale esnalarında oluşabilecek saldırı ve linç girişimlerine karşısında uygulanacak hareket oluşturmak, , bu ve benzeri durumlar karşısında sağlık personelinde ve diğer çalışanlarda görülebilecek panik ve kaos ortamını yatıştırmak ile ilgili eğitimli, disiplinli ve tecrübeli kadro oluşturarak hizmetin en üst seviyede verilmesini sağlar. Hizmet verilecek bölgede Bekçi Tur Kalemi, Alarm, Kamera, Çalışan personel kart/parmak izi okuyucuları, Araç giriş çıkış bariyer düzenekleri gibi teknolojik tedbirler daha önceden konuşlandırılmış ise firmamızın teknik personeli tarafından görev yapacak personele yerinde eğitim verilerek bu cihazların kullanımında ve takibinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmesi engellenir. Bu elektronik güvenlik sistemleri daha önce alınmamışsa, alınması için yönetime tavsiyede bulunulur.

Görev başı yapan personel firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenir ve sonuç raporu tarafınıza mail ile bildirilir.