Belediye Güvenlik Hizmetleri

Belediye güvenlik hizmetleri, diğer kamusal alanlar gibi yoğun insan ve araç trafiğine sahip olan belediyeler için önemli ve kritik hizmetlerdendir. BMK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ Belediyelere özel güvenlik hizmeti veren, konusunda uzman bir firmadır.

Firmamız belediye binalarının ve hizmet verilen belediyeye bağlı tali tesislerin;

1.   İç ve dış çevre güvenliğinin sağlaması
2.   Personel ve ziyaretçi otopark alanlarının güvenliğinin sağlanması
3.   Belediye personeli ve ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi
4.   Yangın, su basması ve deprem gibi doğal afetler yâda durumlara imdat çağrısında bulunulması ve sivil savunma ekiplerine yardım edilmesi
5.   Siyasi gerekçe ile belediyeye karşı girişilebilecek toplu insan hareketlerine karşı tedbir alınması
6.   Saldırı, sabotaj ve patlayıcı madde tehditlerine karşı tedbir alınması
7.   Belediyede çalışan personelin ve o anda belediyede bulunan ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması
8.   Oluşabilecek panik ve kaos ortamının kontrol altına alınması
9.   Belediyenin tahliyesi gerektiğinde yönlendirme hizmetinin verilmesi
10.   Bina içinde oluşabilecek kişiler arası huzursuzluk ve darp olaylarına müdahale edilmesi
11.   Hırsızlık ve/veya dolandırıcılık amaçlı kişilerin takibi ve engellenmesi
12.   5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili maddelerine göre yakalama ve yakalama sebebiyle orantılı arama yapılması
13.   Aramalarda tespit edilen suç teşkil edebilecek ve/veya delil niteliğinde olan malzemenin emanete alınması ve derhal emniyete haber verilmesi
14.   Kayıp edilmiş ve bulunmuş malzemenin emanete alınması
15.   Olay mahallini ve delilleri koruma ve bu amaçla CMK ilgili maddesi gereğince yakalama yetkisinin kullanılması
16.   Türk Medeni Kanununun 981 vd. maddelerine, Borçlar Kanununun 52'nci maddesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun256'ncı maddesine göre zor kullanma yetkisinin kullanılması Konularında profesyonel hizmet vermektedir.

Belediye personelinin güvenliği gibi genel güvenliğin sağlaması; saldırıcı savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri, X-Ray cihazları, Metal kapı dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar Belediye güvenlik hizmetini vermeyi kolaylaştıran ekipmanlardır. Hizmet verilecek belediye ve/veya belediyeye bağlı kuruluş ya da tesiste bu ekipmanlar var ise firmamızın teknik personeli tarafından görev yapacak personele yerinde eğitim verilerek bu cihazların kullanımında ve takibinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmesi engellenir. Bu elektronik güvenlik sistemleri daha önce alınmamışsa, alınması için yönetime tavsiyede bulunulur.

Görev başı yapan personel firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenir ve sonuç raporu tarafınıza mail ile bildirilir.