Adliye ve Adalet Sarayı Güvenliği

Adliye ve Adalet Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan BMK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur.

Adliye güvenliğinde sıkça karşılaşılabilecek sorunlar, bazı rizikolar ve özel durumlar vardır.

1.   Giriş Çıkış kapılarında, turnikelerde ve x-ray cihazlarında, Adliye personeli, Adliye Muhabirleri ve Avukatların kimliklerini göstermek suretiyle aranmaksızın içeriye alınması.
2.   Mahkemelerin yoğun iş yükü nedeniyle, bekleme salonları ve koridorlarda beklemek durumunda olan davacı ve davalılar ile onlarla birlikte gelmiş 3.'  ncü şahısların yaratabileceği tartışma, hakaret ve neticede darp suçuna varan kavgalar.
3.   Toplu halk hareketleri ve terörist eylemler.
4.   Özellikle UYAP sistemini korumak, Hâkim-Savcı odaları ve onlara tahsis edilmiş bilgisayarlar vb. eşyaların çalınması, dosyaların korunması.
5.   Özel yetki ile girilmesi gereken noktalara erişimin kontrolü.
6.   Hâkim, Savcı, Avukat ve Basın mensupları ile diğer adliye personelinin koruma altına alınması.
7.   Otoparka giriş yapan tüm araçların özel alt arama dedektörleri ile kontrolü.
8.   Riskli durumlarda Polise ihbar ve birlikte çalışma.

Firmamız hizmet verdiği Adliye ve/veya Adalet Sarayında en üst düzey güvenliği sağlamayı, bu konuda Emniyet teşkilatı ile eşgüdümlü çalışarak Adaletin Temeli olan Yargı yerlerini korumayı ve olası suç fiillerini önlemeyi hedeflemektedir.

Adliye ve/veya Adalet Sarayında çalışan tüm personelinin güvenliği gibi genel güvenliğin sağlaması; saldırıcı savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri, X-Ray cihazları, Metal kapı dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar güvenlik hizmetini vermeyi kolaylaştıran ekipmanlardır. Hizmet verilecek Adliye ve/veya Adalet Sarayında bu ekipmanlar var ise firmamızın teknik personeli tarafından görev yapacak personele yerinde eğitim verilerek bu cihazların kullanımında ve takibinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmesi engellenir. Bu elektronik güvenlik sistemleri daha önce alınmamışsa, alınması için yönetime tavsiyede bulunulur.

Görev başı yapan personel firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenir ve sonuç raporu tarafınıza mail ile bildirilir.